Header Foto

Aanleveren van uw afval op onze locatie

Vanaf 2013 is het mogelijk om tijdens onze openingstijden diverse soorten afval bij ons aan te leveren. Dit kan per aanhanger of in kleinere hoeveelheden in overleg.

De afvalstromen die U bij ons kunt aanleveren zijn als volgt:

  • schoon puin
  • visueel schone grond
  • groenafval
  • a,b,c-hout
  • bouw- & sloopafval

Uw afval wordt beoordeeld en geaccepteerd door onze acceptant. Het afval dient U, zoals U ook gewend bent van gemeentes zelf te sorteren en in de daarvoor bestemde boxen te gooien. Instructies van onze medewerkers dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.

Op de foto’s treft U enkele voorbeelden.